Podrška ličnom rastu i razvoju - Individualni svetodavni i terapijski rad sa decom, roditeljima i odraslima  • Rad sa decom

Kada se dete uključi u proces psihoterapijskog savetovanja, pristup u radu sa njim je kreativan i nenametljiv, uz neophodno poverenje u njegove kapacitete i potencijale. Kognitivne tehnike u tretmanu dece i mladih, polaze od pretpostavke da je ponašanje uslovljeno načinom na koji interpretiramo situacije ili događaje, odnosno načinom na koji mislimo. Tako posmatrano, reakcije i ponašanja su rezultat naučenih obrazaca mišljenja. To istovremeno znači da je disfunkcionalne obrasce moguće menjati, odnosno naučiti nove. Stoga različitim tehnikama na strukturisan i pristupačan način učimo dete da promenom sopstvenih misli menja osećanja a zatim i ponašanje.

Svako dete se tokom odrastanja suočava sa različitim izazovima zbog kojih povremeno može imati potrebu za stručnom podrškom u cilju:

Učenje i razvoj - Podrška deci


  • Rad sa roditeljima

Savetovanje roditelja stavlja akcenat na probleme vezane za vaspitanje, učenje i roditeljstvo. Cilj savetovanja je unapređivanje roditeljskih veština. Savetovanje se može obavljati sa jednim ili sa oba roditelja. Roditelji na ovaj način mogu razrešiti dileme u vezi vaspitanja, steći znanja i uvide gde eventualno greše u tom procesu.

Roditelji se suočavaju sa različitim izazovima tokom odrastanja dece zbog kojih povremeno mogu imati potrebu za stručnom podrškom u cilju:

Učenje i razvoj - Podrška roditeljima


  • Lični rast i razvoj

Uz pomoć savetovanja i psihoterapije možemo se osloboditi emocionalnih problema, difunkcionalnih ponašanja i iracionalnog načina razmišljanja. Svrha savetodavno-terapijskog rada je da nučimo kako da živimo kvalitetnije i budemo uspešniji u obavljanju svojih uloga. Rezultat pravovremeno sprovedenih psihoterapijskih intervencija je da postanemo zadovoljniji, sigurniji u sebe, sposobniji za bliskost, ljubav, uspešniji u učenju i obavljanju profesionalnih delatnosti.

Tokom života susrećemo se sa različitim izazovima koje da bi uspešno rešili povremeno možemo imati potrebu za stručnom podrškom u cilju:

Učenje i razvoj - Podrška odraslima

Kontaktirajte nas

Preko forme:

Informacije o nama

Adresa:

Milentija Popovića 4, 11070, Beograd

Kontakt telefoni:

069/3607149, 064/4180789

Email: info@ucenjeirazvoj.com